Jeśli w przyszłość spojrzysz sklep tu odnajdziesz.
Na tę chwilę jednak w inną stronę pójść musisz.