Redesign Hypernode – eCommerce PaaS
Webshops"/>

Redesign Hypernode – eCommerce PaaS
Webshops

Przeprowadziłam audyt strony i na jego podstawie zaprojektowałam nowe, odświeżone i uporządkowane karty.

Strona główna jest jedną z najważniejszych stron, na jakiej lądują użytkownicy. Poniżej przedstawiam skrócony audyt strony głównej z najważniejszymi problemami.